ஞாயிறு, 29 மே, 2011

அம்மை நோயால் இறப்பு அதிகரிப்பு

அம்மை நோய்க்கான மருந்து பற்றாக்குறை காரணமாக கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இறப்போரின் எண்ணிக்கை அதிரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அம்மைநோய் பெரும்பாலும் குழந்தைகளை தாக்குகிறது. இதற்காக மத்திய அரசு ஆண்டு தோறும் அம்மை நோய்யை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வந்தாலும் இந்நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை மூன்று ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வந்துள்ளது.10 ஆண்டுகளில் முதல் 7 ஆண்டுகளை காட்டிலும் கடைசி மூன்று ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்நோயால் இறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 355 என மத்தியஅரசு தெரிவித்துள்ளது.2008-ல் 111 குந்தைகள், 2009-ல் 116, 2010-ல் 128 என அதிகரித்து காணப்படுகிறது இவர்களில் பெரும்பாலானோர் 12 முதல் 23 மாத குழந்தைகளாவர். தேசிய அளவில் அம்மை போன்ற நோய் தடுப்பு குறித்த கருத்துருக்களை சிறந்த அறிஞர் குழுக்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று இந்திய மெடிக்கல் ஆராய்ச்சியின் முன்னாள் இயக்குனர் என்கே கங்குலி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் 11.3 சதவீத குழந்தைகள் எந்தவித நோய் தொற்றும் இல்லாமல் இருப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை: