சனி, 30 ஜூலை, 2011

திருவாரூர் அருகே ஸ்டாலினை கைது செய்து வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச் சென்றது காவல்துறை

காவ‌ல்துறையை க‌ண்டி‌த்து சாலை ம‌றிய‌‌லி‌ல் ஈடுப‌ட்ட ‌மு‌ன்னா‌ள் துணை முதலமை‌ச்சரு‌ம், ‌தி.மு.க. பொருளாளருமான மு.க.‌ஸ்டா‌லி‌‌ன் உ‌ள்பட 300 பே‌ர் கைது செ‌‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டன‌ர்.

திரு‌த்துறை‌ப்பூ‌ண்டி அருகே இ‌ன்று காலை செ‌ன்று கொ‌ண்டிரு‌ந்த மு.க.‌‌ஸ்டா‌லி‌ன் கா‌ர் உ‌ள்பட அவ‌ரு‌க்கு ‌பி‌ன்னா‌‌ல் வ‌ந்த வாகன‌த்தை காவ‌ல்துறை‌யின‌ர் ம‌றி‌த்தன‌ர்.

அ‌ப்போது, ‌திருவாரூ‌ர் ‌தி.மு.க. மாவ‌ட்ட செயல‌ர் கலைவாணனை ஒ‌ப்படை‌க்கு‌ம்படி காவ‌ல்துறை‌‌யின‌ர் மு.க.‌‌ஸ்டா‌லி‌ட‌ம் கே‌ட்டு‌க் கொ‌ண்டன‌ர். ஆனா‌ல், எ‌ன்ன வழ‌க்கு எ‌ன்று கூறாம‌‌ல் கலைவாணனை ஒ‌ப்படை‌க்க முடியாது ‌எ‌ன்று மு.க.‌ஸ்டா‌லி‌ன் கூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

காரண‌த்தை கூற காவ‌‌ல்துறை‌யின‌ர் மறு‌த்த‌தையடு‌த்து மு.க.‌ஸ்டா‌லி‌ன் சாலை ம‌றிய‌‌லி‌ல் ஈடுப‌ட்டா‌ர். இதையடு‌த்து ம‌றிய‌லி‌ல் ஈடுப‌ட்ட மு.க.‌ஸ்டா‌லி‌ன், மு‌ன்னா‌ள் அமை‌ச்ச‌ர்‌க‌ள் அழகு ‌திருநாவு‌க்கரசு, ‌ம‌திவா‌‌ணன், விஜய‌ன் எ‌ம்.‌பி. உ‌ள்பட 300 பே‌ர் கைது செ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டன‌ர்.

கைது செ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்ட அனைவரையு‌ம் காவ‌ல்துறை‌யின‌ர் ‌திருவாரூ‌ர் கொ‌ண்டு செ‌ன்றன‌ர்.

கருத்துகள் இல்லை: